1 năm = ngày 1 giờ 20 phút = phút 0,3 giờ = phút 2,5 n

1 năm = ngày

1 giờ 20 phút = phút

0,3 giờ = phút

2,5 ngày = giờ

1/5 giờ = phút

72 phút = giờ

2/3 phút = giây

54 giờ = ngày

270 giây= phút

2

2 giờ 13 phút +3 giờ 45 phút

4 giờ 52 phút + 1 giờ 27 phút

8 giờ 51phút _ 5 giờ 35 phút

2 bình luận về “1 năm = ngày 1 giờ 20 phút = phút 0,3 giờ = phút 2,5 n”

 1. 1 năm = 365 ngày
  1 năm nhuận = 366 ngày
  1 giờ 20 phút = 80 phút
  0,3 giờ = 18 phút
  2,5 ngày = 150 giờ
  1/5 giờ = 12 phút
  72 phút = 1,2 giờ
  2/3 phút = 40 giây
  54 giờ = 2,25 ngày
  270 giây = 4,5 phút
  2
  2 giờ 13 phút + 3 giờ 45 phút = 5 giờ 58 phút
  4 giờ 52 phút + 1 giờ 27 phút = 6 giờ 19 phút
  8 giờ 51 phút – 5 giờ 35 phút = 3 giờ 16 phút

  Trả lời
 2. 1 năm = 365 ngày hoặc 366 ngày vào năm nhuận
  1 giờ 20 phút = 80 phút
  0,3 giờ = 18 phút
  2,5 ngày =60 giờ
  1/5 giờ = 12 phút
  72 phút = 1 , 2 giờ
  2/3 phút=40 giây
  54  giờ  = 2 ,25 ngày 
  270 giây= 4,5 phút
  2, 
  2 giờ 13 phút + 3 giờ 45 phút = 5 giờ 58 phút
  4 giờ 52 phút + 1 giờ 27 phút = 6 giờ 19 phút
  8 giờ 51 phút – 5 giờ 35 phút = 3 giờ 16 phút
  * xin hay nhất ạ
  # thomnguyenthi
  chúc bạn học tốt !
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới