1.Tỉ số % của 2 số 15m và 13m là: A) 50 m. B) 50%. 2. Đổi 4 km 35 m=.

1.Tỉ số % của 2 số 15m và 13m là:

A) 50 m. B) 50%.

2. Đổi

4 km 35 m=. Km

27450 mét vuông =. Ha

10 tấn 45 kg=. Tấn

18 kg 60 g=. Kg

3.tính

900 : 3,6

4. Tính

1 phần 2 + 8 phần 9=

19 phần 9 + 1=

3 phần 120 x 6 phần 84=

28 phần 14 : 3 phần 9=

1 bình luận về “1.Tỉ số % của 2 số 15m và 13m là: A) 50 m. B) 50%. 2. Đổi 4 km 35 m=.”

 1. 1. B
  2.
  4km 35m = 4.035m
  27450m2 = 2.745ha
  3.
  900 : 36 = 25
  4.
  1/2 + 8/9 = 9/16
  19/9 +1 = 28/9
  3/120 x 6/84 = 1/560
  28/14 : 3/9 = 6
  CBHT
  #thinh
  xin CTHN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới