1) tính = cách thuận tiện 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012 17.75 + 4.64 + 7.36 – 72.25 7/9 + 2/3 + 2/9 +

1) tính = cách thuận tiện

2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012

17.75 + 4.64 + 7.36 – 72.25

7/9 + 2/3 + 2/9 + 1

2) hiệu 2 số là 44.3. Nếu số bị trừ là 12.7 và số trừ giảm đi 21.5 thì hiệu mới sẽ là bnhiu

Cần lgiai chi tiết nhứt ạk

2 bình luận về “1) tính = cách thuận tiện 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012 17.75 + 4.64 + 7.36 – 72.25 7/9 + 2/3 + 2/9 +”

 1. Giải đáp:
  a) 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012
  = (2008 + 2012) +(2011 + 2009) +2010
  =4020 + 4020 + 2010
  =8040 + 2010
  10050
  b) 17.75 + 4.64 + 7.36 – 72.25
  =(17.75 + 72.25) + (4.64 + 7.36 )
  = 100 + 10
  =110
  c)  7/9 + 2/3 + 2/9 + 1
  =(2/9 + 2/9) + 1 + 2/3
  =1 + 1 + 2/3
  =2 + 2/3
  = 6/3 + 2/3 
  =8/3
   câu 2 mình ko biết làm ạ
   

  Trả lời
 2. 1.
  a. 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012
  = ( 2008 + 2012 ) + ( 2009 + 2011 ) + 2010
  = 2020 + 2020 + 2010
  = 4040 + 2010
  = 6050
  b. 17,75 + 4,64 + 7,63 + 2,25
  = ( 17,75 + 2,25 ) + ( 4,64 + 7,63 )
  = 20 + 12,27
  = 32,27
  c. $\frac{7}{9}$ + $\frac{2}{3}$ + $\frac{2}{9}$ + 1
  =( $\frac{7}{9}$ + $\frac{2}{9}$ ) + 1 + $\frac{2}{3}$
  =1 + 1 + $\frac{2}{3}$
  =2 + $\frac{2}{3}$
  = $\frac{5}{3}$
  2. Nếu số bị trừ tăng lên 12,7 ; số trừ giảm đi 21,5 thì hiệu lúc sau sẽ giảm đi :
  21,5 – 12,7 = 8,8
  Vậy hiệu lúc sau là :
  44,3 – 8,8 = 35,5
  Đáp số 35,5

  Trả lời

Viết một bình luận