1) Tính 2 giờ 45 phút × 3 4 phút 15 giây × 4 2 ngày 6 giờ × 5 4.5 giờ × 2 1.25 phút ×

1) Tính

2 giờ 45 phút × 3

4 phút 15 giây × 4

2 ngày 6 giờ × 5

4.5 giờ × 2

1.25 phút × 3

0.5 giờ × 4

2) Tính

30 phút 24 giây : 6

7 giờ 15 phút : 5

16.8 giờ : 3

1 giờ 40 giây : 5

3) Máy 1 sản xuất ra 10 dụng cụ trong 1 giờ 30 phút. Máy 2 sản xuất ra 8 dụng cụ như thế trong 70 phút. Hỏi máy nào làm xong dụng cụ nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu thời gian?

1 bình luận về “1) Tính 2 giờ 45 phút × 3 4 phút 15 giây × 4 2 ngày 6 giờ × 5 4.5 giờ × 2 1.25 phút ×”

 1. 2 giờ 45 phút x 3 = 8 giờ 15 phút
  4 phút 15 giây x 4 = 17 phút
  2 ngày 6 giờ x 5 = 11 ngày 6 giờ
  4,5 giờ x 2 = 9 giờ
  1 ,25 phút x 3 = 3 ,75 phút
  0 , 5 giờ x 4 = 2 giờ
  30 phút 24 giây : 6 = 5 phút 4 giây
  7 giờ 15 phút : 5 = 1 giờ 23 phút
  16,8 giờ : 3 = 5,6 giờ
  1 giờ 40 giây : 5 = 12 phút 8 giây]
  3
  bài giải 
  đổi 1 giờ 30 phút = 90 phút
  mỗi công cụ ở máy 1 làm trong số thời gian là
  90 : 10 = 9 phút
  máy 1 làm 8 dụng cụ mất số thời gian là
  9 x 8 = 72 phút
  vậy vì 72 > 70  nên máy 2 nhanh hơn máy 1 
  máy 2 làm nhanh hơn máy 1 số thời gian là
  72-70=2 phút
  đáp số : máy 2 nhanh hơn máy 1
  máy 2 nhanh hơn máy 1 2 phút
  *xin hay nhất ạ
  #thomnguyenthi
  chúc bạn học tốt !
   

  Trả lời

Viết một bình luận