1.Trống đồng Ngọc Lũ là một trong những chiếc trống đồng cổ hiện được lưu trữ tại bảo tàng lịch sử Việt Nam. Mặt trống có

1.Trống đồng Ngọc Lũ là một trong những chiếc trống đồng cổ hiện được lưu trữ tại bảo tàng lịch sử Việt Nam. Mặt trống có dạng hình tròn, có đường kính 8dm.Em Hãy tính diện tích một mặt của chiếc trống đồng Ngọc LũViết một bình luận

Câu hỏi mới