1.viết số thích hợp vào chỗ chắm A. 298cm=………….m 45dm=………….m 72hm=………….m

1.viết số thích hợp vào chỗ chắm

A. 298cm=………….m

45dm=………….m

72hm=………….m

4356m=…………km

2078m=…………km

902m=………..km

B. 9m6dm=…………m

72ha=………km

8kg375g=…………kg

7,47m=……….dm

5 tấn 463kg=…………tấn

9876cm=…………m

45km3dam=………..mm

2 bình luận về “1.viết số thích hợp vào chỗ chắm A. 298cm=………….m 45dm=………….m 72hm=………….m”

 1. 1.viết số thích hợp vào chỗ chắm
  A. 298cm=2,98m
  45dm=4,5m
  72hm=7200m
  4356m=4,356km
  2078m=2,078km
  902m=0,902km
  B. 9m6dm=9,6m
  72ha=0,72 km²
  8kg375g=8,375kg
  7,47m=74,7dm
  5 tấn 463kg=5,436tấn
  9876cm=9,876m
  45km3dam=4503000mm

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  A.
  A. 298cm=2,98m
  45dm=4,5m
  72hm=7200m
  4356m=4,356km
  2078m=2,078km
  902m=0,902km
  B.9m6dm = 9,6 m
  72 ha = 0,72 km²
  8kg 375g = 8,375 kg
  7,47m = 74,7 dm
  5 tấn 463 kg = 5,463 tấn
  9876 cm = 98,76 m 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận