100 – [ 140 – (14 – 4)² ]

100 – [ 140 – (14 – 4)² ]

2 bình luận về “100 – [ 140 – (14 – 4)² ]”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới