127,5 × 42,8= Đặt tính ạ

127,5 × 42,8=

Đặt tính ạ

2 bình luận về “127,5 × 42,8= Đặt tính ạ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới