16 mét vuông 3 xăng ti mét vuông =..?

16 mét vuông 3 xăng ti mét vuông =..?

2 bình luận về “16 mét vuông 3 xăng ti mét vuông =..?”

 1. Có: 1m² = 10 000 cm²
  Đổi 16m²= 160 000 cm²
  -> 16 m² + 3cm² = 160 000cm² + 3 cm²= 160 003 cm²
  Hoặc 3 cm² = 0,0003 m²
   -> -> 16 m² + 0,0003 m² = 16,0003cm²

  Trả lời
 2. $1600 + 3=1603(cm^{2}$) Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $16m^{2}$ $3cm^{2}$ = $16,03m^{2}$ hoặc $1603cm^{2}$ 
  $16m^{2}$ = $1600cm^{2}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới