2×X-64,2=221,5 giúp mình với các bạn

2×X-64,2=221,5 giúp mình với các bạn

2 bình luận về “2×X-64,2=221,5 giúp mình với các bạn”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  2 × x – 64 , 2 = 221 , 5
  <=> x – 64 , 2 = 221 , 5 ÷ 2
  <=> x – 64 , 2 = 110 , 75
  <=> x              = 110 , 75 + 64 , 2
  <=> x              = 174 , 95
  => Vậy x = 174 , 95
  $\text{ HỌC TỐT}$
  @thuynguyen6723739
  #hoidap247
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới