2 tấn 3kg= tấn. 2/3 giờ= phút

2 tấn 3kg= tấn. 2/3 giờ= phút

2 bình luận về “2 tấn 3kg= tấn. 2/3 giờ= phút”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  2 tấn 3 kg = 2,003 tấn
  Vì 1 tấn = 1000 kg nên 3 kg = 3/1000 = 0,003 tấn
  -> 2 tấn 3 kg = 2 tấn + 0,003 tấn = 2,003 tấn
  ______________________
  2/3 giờ = 40 phút
  Vì 1 giờ = 60 phút
  -> 2/3 giờ = 60 xx 2/3 = 40 phút

  Trả lời

Viết một bình luận