20,17*7,5+20,17+20,17+20,17:2

20,17*7,5+20,17+20,17+20,17:2

2 bình luận về “20,17*7,5+20,17+20,17+20,17:2”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới