23 giờ -12 giờ 35 phút giúp em với ạ Đặt nhe ạ anh nhanh em tick

23 giờ -12 giờ 35 phút giúp em với ạ

Đặt nhe ạ anh nhanh em tick

2 bình luận về “23 giờ -12 giờ 35 phút giúp em với ạ Đặt nhe ạ anh nhanh em tick”

 1. Có: 23 giờ = 22 giờ + 1 giờ = 22 giờ + 60 phút
         23 giờ -12 giờ 35 phút
  @ Đặt tính:
         22 giờ 60 phút
   –
         12 giờ 35 phút
   ________________________
         10 giờ 25 phút
  Vậy, 23 giờ -12 giờ 35 phút =10 giờ 25 phút
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   23 giờ – 12 giờ 35 phút =10 giờ 25 phút
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   23 giờ
  – 
   12 giờ 35 phút
  ——————————–
   10 giờ   25 phút

  Trả lời

Viết một bình luận