X-3,2=9,6÷1,2 các bạn giải giúp mình với ạ mình cảm ơn

X-3,2=9,6÷1,2 các bạn giải giúp mình với ạ mình cảm ơn

2 bình luận về “X-3,2=9,6÷1,2 các bạn giải giúp mình với ạ mình cảm ơn”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  x-3,2=9,6:1,2
  x-3,2=8
  x=8+3,2
  x=11,2
  Vậy x=11,2
  _________
  – Số bị trừ (chưa biết) = Hiệu + Số trừ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới