35,7 : 23,8 là bằng bao nhiêu ạ , chỉ giúp em với ạ

35,7 : 23,8 là bằng bao nhiêu ạ , chỉ giúp em với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới