37 phút 28 giây : 8 =…….

37 phút 28 giây : 8 =…….

2 bình luận về “37 phút 28 giây : 8 =…….”

 1. 37 phút 28 giây :8
  37 phút      28 giây                 : ____8___________
    5 phút =300 giây                 : 4 phút 41 giây
   _____________________              :
                   328 giây                 :
                      08                        :                                   
                         0

  Trả lời

Viết một bình luận