40% của số đó bằng 60 32% của số đó bằng 15,04 (Giúp em với ạ)

40% của số đó bằng 60

32% của số đó bằng 15,04

(Giúp em với ạ)Viết một bình luận

Câu hỏi mới