400dm2=…m2 1500dm2=…m2 70000cm2=…m2

400dm2=…m2

1500dm2=…m2

70000cm2=…m2

2 bình luận về “400dm2=…m2 1500dm2=…m2 70000cm2=…m2”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  400dm^2=4m^2
  =>400:100=4.
  1500dm^2=15m^2
  =>1500:100=15.
  70 000cm^2=7m^2
  =>70 000:10 000=7.

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  400dm²=…m²
  400dm²=400m²:100
  400dm²=4m²
  => 4m²
  ________________________
  1500dm²=…m²
  1500dm²=1500m²:100
  1500dm²=15m²
  => 15m²
  ________________________
  70000cm²=…m²
  70000cm²=70000m²:10000
  70000cm²=7m²
  => 7m²
  #N_g

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới