5 phút 28 giây = ….phút Gấp giúp e với(đổi ra phân số giúp e ạ)

5 phút 28 giây = ….phút

Gấp giúp e với(đổi ra phân số giúp e ạ)Viết một bình luận