7,48:(y-31,72)=1,36 Giúp e câu này với ạ!

7,48:(y-31,72)=1,36

Giúp e câu này với ạ!

2 bình luận về “7,48:(y-31,72)=1,36 Giúp e câu này với ạ!”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  7,48 : (y – 31,72) = 1,36
  =>    (y – 31,72) = 7,48 : 1,36
  =>      y – 31,72 = 5,5
  =>                  y = 5,5 + 31,72
  =>                  y = 37,22
  Vậy y = 37,22

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  7,48 : ( y – 31,72 ) = 1,36
              y – 31,72  = 7,48 : 1,36
              y – 31,71  = 5,5
              y              = 5,5 + 31,71
              y              = 37,22
  @dinhnguyenanhthu315

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới