(x +8):2=8.5. giúp e ajj

(x +8):2=8.5. giúp e ajjViết một bình luận

Câu hỏi mới