a,15phút 35giây+45phút27giây b,9giờ 55phút +36 phút Tính và đổi

a,15phút 35giây+45phút27giây

b,9giờ 55phút +36 phút

Tính và đổi
Viết một bình luận