a) 23 phút 25 giây – 18 phút 56 giây b) 8giờ 20 phút : 5 c) 3phút 15 giây + 2phút 48 giây d) 5 giờ 22

a) 23 phút 25 giây – 18 phút 56 giây

b) 8giờ 20 phút : 5

c) 3phút 15 giây + 2phút 48 giây

d) 5 giờ 22 phút × 3

1 bình luận về “a) 23 phút 25 giây – 18 phút 56 giây b) 8giờ 20 phút : 5 c) 3phút 15 giây + 2phút 48 giây d) 5 giờ 22”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới