a. ( x + 93) ÷ 3 =1002 b. 19 + 68 ( x – 19)=108 Bài 2 Tìm một số biết nếu bớt số đó đi 13 đơn vị còn bao

a. ( x + 93) ÷ 3 =1002

b. 19 + 68 ( x – 19)=108

Bài 2

Tìm một số biết nếu bớt số đó đi 13 đơn vị còn bao nhiêu lại gấp lên 8 lần thì được kết quả là 184

Giúp em với ạViết một bình luận

Câu hỏi mới