A. 9m7cm =…..m B. 53dm2 4cm2 =…..m2 C. 6km2 5dam2 =……hm2 D. 15 427 cm =….m

A. 9m7cm =…..m

B. 53dm2 4cm2 =…..m2

C. 6km2 5dam2 =……hm2

D. 15 427 cm =….m

2 bình luận về “A. 9m7cm =…..m B. 53dm2 4cm2 =…..m2 C. 6km2 5dam2 =……hm2 D. 15 427 cm =….m”

 1. A) 9 m 7 cm = 9,07 m
  B) 53 dm² 4 cm² = 0,5304 m²
  C) 6 km² 5 dam² = 600,05 hm²
  D) 15427 cm = 154,27 m
  Áp dụng:
  A) 7 cm = 0,07 m + 9 m = 9,07 m
  B) 4 cm² = 0,0004 m²
  53 dm² = 0,53 m²
  0,0004 m² + 0,53 m² = 0,5304 m²
  C) 6 km² = 6000 hm²
  5 dam² = 0,05 hm²
  600 hm² + 0,05 hm² = 600,05 hm²
  D) 1 cm = 1m
  @Chúc bạn học tốt!

  Trả lời
 2. A. 9m7cm = 9,07 m
  giải thích vì nó bằng 9,07 m
  B. 53dm2 4cm2 = 0,5304 m2
  giải thích vì nó bằng 0,5304 m2 * mk làm nhanh nha”
  C. 6km2 5dam2 = 600,05 hm2
  giai thích vì nó bằng 600,05 hm2
  D. 15 427 cm = 154,27 m
  giải thích vì nó bằng 154,27 m
  CHO MK XIN CTLHN . LẠI NHA
  CHÚC BN HỌC TỐT
  @MAILINH2468

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới