ài 1. Đặt tính rồi tính a. 7 phút 42 giây 5 phút 18 giây b. 3 giờ 20 phút 2 giờ 35 phút

ài 1. Đặt tính rồi tính

a. 7 phút 42 giây 5 phút 18 giây

b. 3 giờ 20 phút 2 giờ 35 phútViết một bình luận

Câu hỏi mới