âu 1: Một miếng bìa hình tròn có đường kính 5cm. Tính chu vi của miếng bìa. Câu 2: Bán kính của một bánh xe ô tô là

âu 1: Một miếng bìa hình tròn có đường kính 5cm. Tính chu vi của miếng bìa.

Câu 2: Bán kính của một bánh xe ô tô là 0,25m. Tính chu vi của bánh xe.

Câu 3: a, Tính đường kính hình tròn có chu vi là 18,84 cm.

b, Tính bán kính hình tròn có chu vi 25,12 cm.Viết một bình luận

Câu hỏi mới