Ba em mới mua một bể cá ( không nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 10,8 m, chiều dài 3m , chiều cao 1,5m.Tính diện

Ba em mới mua một bể cá ( không nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 10,8 m, chiều dài 3m , chiều cao 1,5m.Tính diện tích của bể cá dạng hình hộp chữ nhật ?

2 bình luận về “Ba em mới mua một bể cá ( không nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 10,8 m, chiều dài 3m , chiều cao 1,5m.Tính diện”

 1. Giải đáp:23,4m2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích XQ của bể cá là:
    10,8 x 1,5 =16,2(m2)
    Chiều rộng của bể cá là:
     10,8 : 2 – 3=2,4(m)
     Diện tích đáy bể cá là:
     2,4 x 3=7,2(m2)
     Diện tích bể cá là:
    7,2 + 16,2=23,4(m2)

  Trả lời
 2.                   giải
  diện tích xung quanh của bể cá hình hộp chữ nhật là:
            10,8 × 1,5 = 16,2 ( m² )
   chiều rộng bể cá hình hộp chữ nhật là:
           10,8 ÷ 2 – 3= 2,4  ( m)
   diện tích đáy bể cá hình hộp chữ nhật là:
             2,4 × 3 = 7,2(m²)
   diện tích của bể cá dạng hình hộp chữ nhật là:
         7,2 + 16,2 = 23,4 (m²)
              đáp số : 23,4 m²
   chúc bạn học tốt 🙂

  Trả lời

Viết một bình luận