bác tư có tấm bìa hình chữ nhật dài 2,4m,rộng 1,9m.bác tư định làm một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật dài 0,8m,rộng 0,6m

bác tư có tấm bìa hình chữ nhật dài 2,4m,rộng 1,9m.bác tư định làm một cái thùng dạng hình hộp chữ nhật dài 0,8m,rộng 0,6m,cao 0,5m và có nắp đậy.Hỏi tấm bìa đó có đủ làm cái thùng hay không?Viết một bình luận

Câu hỏi mới