Bài 1 : một người đi xe đạp xuất phát từ A đi một quãng đường AB là 45 km với vận tốc 10 km/h . Người đó đến b lúc 10:00 .

Bài 1 : một người đi xe đạp xuất phát từ A đi một quãng đường AB là 45 km với vận tốc 10 km/h . Người đó đến b lúc 10:00 . Hỏi người đó xuất phát lúc mấy giờ?

Bài 2 : hai người đi bộ ngược chiều nhau cách nhau 35 km . Vận tốc của người đi từ A là 4 km/h . Vận tốc của người đi từ b là 3 km/h .Hỏi sau bao lâu thì họ gặp nhau?

2 bình luận về “Bài 1 : một người đi xe đạp xuất phát từ A đi một quãng đường AB là 45 km với vận tốc 10 km/h . Người đó đến b lúc 10:00 .”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thời gian người đó đi từ A đến B là:
  45:10 = 4,5 (giờ)
  Người đó xuất phát lúc số giờ là:
  10giờ – 4,5giờ = 5,5 (giờ)
  Đổi 5,5 giờ = 5 giờ 30 phút
  Vậy suy ra: người đó xuất phát lúc 5 giờ 30 phút

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian đi từ A đến B là:
  45:10 = 4,5 (giờ)
  Xuất phát lúc số giờ là:
  10giờ-4,5giờ=5,5(giờ)
  Đổi 5,5 giờ=5giờ30phút
  Đs…….
  chúc bạn học tốt!!!

  Trả lời

Viết một bình luận