Bài 1 a,53,2 : (x – 3,5) + 45,8= 99 b,4,25 × ( x + 41,53) – 125 53,5 Trả lời giúp mình nhé

Bài 1

a,53,2 : (x – 3,5) + 45,8= 99

b,4,25 × ( x + 41,53) – 125 53,5

Trả lời giúp mình nhéViết một bình luận

Câu hỏi mới