Bài 10: Người ta xây một cái bể hình lập phương có dạng hình lập phương rồi quét xi măng toàn bộ phần bên trong của bể kể

Bài 10: Người ta xây một cái bể hình lập phương có dạng hình lập phương rồi quét xi măng toàn bộ phần bên trong của bể kể cả đáy bể. Tính diện tích quét xi măng, biết diện tích của bể là 0,75m2

Các bác giúp e với ạ,e đang cần gấp ai nhanh e tick 5***Viết một bình luận

Câu hỏi mới