Bài 2 : Lan gấp hoa từ 8giờ 12 phút đến 9 giờ 40 phút được 8 bông hoa. Hỏi trung bình Lan gấp 1 bông hoa trong thời gian b

Bài 2 : Lan gấp hoa từ 8giờ 12 phút đến 9 giờ 40 phút được 8 bông hoa. Hỏi trung bình Lan gấp 1 bông hoa trong thời gian bao lâu?Viết một bình luận