Bài 5 một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 140 m², chiều dài hơn chiều rộng 2 m chiều cao 5 m Tính diện tích toà

Bài 5 một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh 140 m², chiều dài hơn chiều rộng 2 m chiều cao 5 m Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật đóViết một bình luận

Câu hỏi mới