Bài 7: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 48 m và gấp rưỡi đáy bé, chiều cao thửa ruộng TBC 2 đáy. Người ta cấy lúa trên

Bài 7: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 48 m và gấp rưỡi đáy bé, chiều cao thửa ruộng TBC 2 đáy. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng TB cứ 100m ^ 2 thu được 75 kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được mấy tạ thóc.

Các cao nhân giúp e với ạ.ai nhanh e tick. E cảm ơn ạ!!!

1 bình luận về “Bài 7: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 48 m và gấp rưỡi đáy bé, chiều cao thửa ruộng TBC 2 đáy. Người ta cấy lúa trên”

 1. Ta có : Gấp rưỡi : 1,5 hay 3/2
  Đáy bé thửa ruộng là : 
  48 :3/2 = 32 (m)
  Chiều cao thửa ruộng là: 
  (48 + 32) : 2 = 40 (m)
  Diện tích thửa ruộng là: 
  ((32 + 40) xx 40)/2 = 1440 (m^2)
  Cả thửa ruộng thu hoạch được số tạ thóc là : 
  1440 : 100 xx 75 = 1080 (kg) = 10,8 tạ
  Đáp số : 10,8 tạ
  *** Công thức tính S hình thang : ((a + b) xx h)/2
  @Ch
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới