Bài 8: rút gọn rồi so sánh hai phân số: A) 9/15 và 3/5 B)12/28và 4/7

Bài 8: rút gọn rồi so sánh hai phân số:

A) 9/15 và 3/5

B)12/28và 4/7Viết một bình luận

Câu hỏi mới