Bài 8: Tính thể tích của một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 448 cm2, chiều cao 8 cm, chiều dà

Bài 8: Tính thể tích của một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 448 cm2, chiều

cao 8 cm, chiều dài hơn chiều rộng 4 cm

1 bình luận về “Bài 8: Tính thể tích của một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 448 cm2, chiều cao 8 cm, chiều dà”

 1. Chu vi đáy là:
  448:8=56(cm)
  Nửa chu vi là:
  56:2=28(cm)
  Chiều dài là:
  (28+4):2=16(cm)
  Chiều rộng là:
  16-4=12(cm)
  Thể tích là:
  16×12×8=1536(cm^3)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới