Bài1 : Đặt tính rồi tính 7 giờ 38 phút × 3 Bài2 : Tính giá trị của biểu thức a) 11 tuần 2 ngày

Bài1 : Đặt tính rồi tính

7 giờ 38 phút × 3

Bài2 : Tính giá trị của biểu thức

a) 11 tuần 2 ngày – 1 tuần 5 ngày × 2

b) 10 giờ 15 phút + 7 giờ 32 phút : 2

( giúp em với ạ , em cần gấp lắm anh / chị làm giúp em với ai nhanh ai đúng ai làm dễ hiểu em sẽ cho vote hay nhât ạ . 20h45 xong giúp em .em cảm ơn

2 bình luận về “Bài1 : Đặt tính rồi tính 7 giờ 38 phút × 3 Bài2 : Tính giá trị của biểu thức a) 11 tuần 2 ngày”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   bài 1
  7 giờ 38 phút
  *           3
  _________________
  21 giờ 114 phút
  Bài 2
  a) 11 tuần 2 ngày – 1 tuần 5 ngày × 2
  =11tuần  2ngày -2 tuần 10 ngày=7 tuần 2 ngày
  b)
  =10 giờ 15 phút + 3giờ41 phút
  =13 giờ 56 phút

  Trả lời

Viết một bình luận