Bạn mai muốn làm một cái hộp hình lập phương có cạnh 0,5 dm thì bạn cần phải mua tờ giấy cứng có diện tích ít nhất bao nhi

Bạn mai muốn làm một cái hộp hình lập phương có cạnh 0,5 dm thì bạn cần phải mua tờ giấy cứng có diện tích ít nhất bao nhiêu??Viết một bình luận