Bạn nam có tất cả 48 viên bi,trong đó số bi đỏ chiếm 75%,còn lại là bi xanh.hỏi bạn nam có bao nhiêu viên bi

Bạn nam có tất cả 48 viên bi,trong đó số bi đỏ chiếm 75%,còn lại là bi xanh.hỏi bạn nam có bao nhiêu viên bi

2 bình luận về “Bạn nam có tất cả 48 viên bi,trong đó số bi đỏ chiếm 75%,còn lại là bi xanh.hỏi bạn nam có bao nhiêu viên bi”

 1. Số bi đỏ là :
             48 xx 75 : 100 = 36 ( viên bi đỏ )
  Số bi xanh là :
            48 – 36 = 12 ( viên bi xanh )
                         ĐÁp số : 36 viên bi đỏ ; 12 viên bi xanh
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới