Buổi sáng mẹ rời khởi nhà lúc 7 giờ đến công ty làm việc. Mẹ trở về nhà lúc 4 giờ chiều. Hỏi mẹ đã ở công ty làm việc tron

Buổi sáng mẹ rời khởi nhà lúc 7 giờ đến công ty làm việc. Mẹ trở về nhà lúc 4 giờ chiều. Hỏi mẹ đã ở công ty làm việc trong khoảng thời gian bao lâu, biết thời gian cả đi và về của mẹ là 30 phút.

2 bình luận về “Buổi sáng mẹ rời khởi nhà lúc 7 giờ đến công ty làm việc. Mẹ trở về nhà lúc 4 giờ chiều. Hỏi mẹ đã ở công ty làm việc tron”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 4 giờ chiều =16 giờ 
  Thời gian mẹ đi làm rồi về là :
  12-7=9(h)
  Thời gian mẹ ở công ty là :
  9 giờ -30 phút =8 giờ 30 phút
  Đáp số :8 giờ 30 phút

  Trả lời

Viết một bình luận