C1:Đặt tính rồi tính(tính theo hàng dọc) 8,976:6,8. 431,25:125 32,3:7,6. 1118:17,2

C1:Đặt tính rồi tính(tính theo hàng dọc)

8,976:6,8. 431,25:125

32,3:7,6. 1118:17,2

2 bình luận về “C1:Đặt tính rồi tính(tính theo hàng dọc) 8,976:6,8. 431,25:125 32,3:7,6. 1118:17,2”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới