Các bạn ơi giúp mình câu hỏi này vs 2 ngày rưỡi= giờ

Các bạn ơi giúp mình câu hỏi này vs 2 ngày rưỡi= giờViết một bình luận