Câu 1: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 5,2. Người ta làm một bồn hoa hình tròn có đường kính 3m. Khu

Câu 1: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 5,2. Người ta làm một bồn hoa hình tròn có đường kính 3m. Khu đất còn lại họ trồng rau.

a) Tính diện tích khu đất hình chữ nhật.

b) Tính diện tích bồn hoa hình tròn.

c) Tính diện tích khu đất trồng rau.

Câu 2: Tính bán kính, đường kính chu vi, diện tích của hình tròn điền kết quả vào bảng sau:

Bán kính

Đường kính

Chu vi

Diện tích

0,3m

.

.

.

.

1,4m

.

.

2 bình luận về “Câu 1: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 5,2. Người ta làm một bồn hoa hình tròn có đường kính 3m. Khu”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải
  Diện tích hình chữ nhật là
  8 x 5,2 = 41,6 ( m^2 )
  Bán kính hình tròn là
  3 : 2 = 1,5 ( m )
  Diện tích hình tròn là
  1,5 x 1,5 x 3,14 = 7,065 ( m^2 )
  Diện tích trồng rau là
  41,6 – 7,065 = 34,535 ( m^2 )
                        Đ/s : …
  Giải
  Bán kính  : 0,3 m
  Đường kính : 1,4 m
  Chu vi hình tròn là
  0,3 x 2 x 3,14 = 0,2826 ( m )
  Hoặc 1,4 x 3,14 = 4,396 ( m )
  Diện tích hình tròn là
  0,3 x 0,3 x 3,14 = 0,2826 ( m^2 )
                                Đ/s : …
  Vì đường kính gấp hai lần bán kính .
  $#Shin$
   

  Trả lời
 2.  bài 1
                                 bài giải
                   Diện tích khu đất là:
                            8 x 5,2 = 41,6 ( m² ) 
                   Bán kính bồn hoa là:
                            6 : 2=3 ( m )
                   Diện tích bồn hoa là:
                            3 x 3 x 3,14=28,26 ( m² )
                  Diện tích trồng rau là:
                           41,6 – 28,26= 13,34 ( m² )
                                              Đáp số: a) 41,6 m²
                                                           b) 28,26 m²
                                                           c) 13,34
  bài 2
  0,3
  Bán kính : 0,3
  Đường kính : 0,6
  Chu vi : 1,884 m
  Diện tích : 0,2828m2
  1,4
  Bán kính :1,4
  Đường kính : 2,8 
  Chu vi : 8,792 m
  Diện tích : 6,1544 m²

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới