Câu 1: Một thanh sắt dài 0,8m nặng 16kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 1,5m nặng bao nhiêu kg? Câu 2: Tổng của

Câu 1: Một thanh sắt dài 0,8m nặng 16kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 1,5m nặng bao nhiêu kg?

Câu 2: Tổng của 2 số bằng 37,72. Nếu số thứ nhất gấp lên 6 lần và giữ nguyên số thứ 2 thì tổng 2 số là 80,9. Tìm số ban đầu?

Câu 3: Nhân dịp khai giảng năm học mới, cửa hàng giảm giá 5% cho tất cả các mặt hàng. Giá một hộp bút ban đầu là 40.000 đồng. Hỏi nếu mua cái hộp bút đó thì phải trả bao nhiêu tiền?

Giải hộ e với ạ e cho ctlhn và 5 sao ạ

2 bình luận về “Câu 1: Một thanh sắt dài 0,8m nặng 16kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 1,5m nặng bao nhiêu kg? Câu 2: Tổng của”

 1. Answer
  1)
  Thanh sắt dài 0,8 m nặng số ki – lô – gam là  
  ( 16 : 0,8 ) xx 1,5 = 30 ( kg )
  Đáp số : 30 kg
  2)
  Số thứ nhất gấp lên 6 lần và giữ nguyên số thứ hai thì tổng hai số là 80,9 nên 5 lần số thứ nhất là 
  80,9 – 37,72 = 43,18
  Số thứ nhất là
  43,18 : 5 = 8,636
  Số thứ hai là
  37,72 – 8,636 = 29,084  
  3)  
  Số tiền của cửa hàng đã giảm là
  40000 : 100 xx 5 = 2000 ( đồng )
  Số tiền mua cái hộp bút thì phải trả là
  40000 – 2000 = 38000 ( đồng )
  Đáp số : 38000 đồng
  @ Boiz  

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   câu 1 : 
  Mỗi mét sắt nặng số kg là :
  16 : 0,8 = 20 ( kg )
  Thanh sắt dài 1,5m nặng số kg là :
  20 x 1,5 = 30 ( kg )
  Đáp số : 30kg
  Câu 2
  Số thứ nhất là: 
  43,18 : 5 = 8,636
  Số thứ hai là: 37,72−8,636=29,084
  Đáp số: Số thứ nhất: 8,636
               Số thứ hai: 29,084
  câu 3
  Số tiền mà cửa hàng giảm giá cho các mặt hàng là
  40000 : 100 x 5 = 2000 ( đồng )
  Nếu mua cái hộp bút đó thì phải trả số tiền là
  40000 – 2000 = 38000 ( đồng )
  Đáp số : 38000 nghìn đồng
  #leha112

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới