Câu 10: Một bề nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là dài 3m, rộng 2,4m và thể tích là 10

Câu 10: Một bề nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là dài 3m, rộng 2,4m và thể tích

là 10,8m

a. Tinh chiều cao của bề

b. Người ta mở hai vòi nước chảy vào bể. Mỗi phút với 1 chảy 50 lít, với 2 chảy 70lit . Hỏi sau bao lâu mực nước trong bể bằng 2/5 chiều cao bế?

Giải giúp mik

1 bình luận về “Câu 10: Một bề nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là dài 3m, rộng 2,4m và thể tích là 10”

 1. Giải đáp:
   chiều cao : 1,5m
   thời gian  :36 phút
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  chiều cao hình hộp chữ nhật là :
  10,8:2,4:3=1,5(m)
  mực nước trong 2/5 bể là :
  1,5×2/5=0,6(m)
  thể tích nước là :
  3×2,4×0,6=4,32(m³)
  4,32m³=4320dm³=4320 lít
  sau số thời gian mực nước bằng 2/5 bể là :
  4320:(50+70)=36(phút)
     đáp số : a) 1,5m
                   b) 36 phút

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới