Câu 12: Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật lên 30%, tăng chiều rộng lên 20% thì diện tích hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần

Câu 12: Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật lên 30%, tăng chiều rộng lên 20% thì diện tích hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần trăm?Viết một bình luận

Câu hỏi mới