Câu 15: Trong bài kiểm tra định kì môn Toán vừa qua, lớp 5A có 45% số học sinh đạt điểm giỏi, 35% số học sinh đạt điểm khá

Câu 15: Trong bài kiểm tra định kì môn Toán vừa qua, lớp 5A có 45% số học sinh đạt điểm giỏi, 35% số học sinh đạt điểm khá, còn 4 em đạt điểm trung bình. Hỏi số học sinh đạt điểm giỏi của lớp là bao nhiêu?Viết một bình luận

Câu hỏi mới