Câu 2:Đường gấp khúc CBA có đoạn thẳng AB dài8,4 và dài gấp 2 lần đoạn thẳng BC. Độ dài đường gấp khúc ABC là

Câu 2:Đường gấp khúc CBA có đoạn thẳng AB dài8,4 và dài gấp 2 lần đoạn thẳng BC. Độ dài đường gấp khúc ABC là

2 bình luận về “Câu 2:Đường gấp khúc CBA có đoạn thẳng AB dài8,4 và dài gấp 2 lần đoạn thẳng BC. Độ dài đường gấp khúc ABC là”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Độ dài đoạn thẳng BC là :
  8,4:2=4,2
  Độ dài đường gấp khúc ABC là :
  8,4+4,2=12,6
   Đáp số : 12,6

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới