Câu 7: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có: a, Chiều dài 6cm, chiều rộn

Câu 7: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a, Chiều dài 6cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 8 cm.

b, Chiều dài 1,3 dm, chiều rộng 0,8 dm và chiều cao 0,5 dm.

c, Chiều dài 3m, chiều rộng 18 dm và chiều cao 15 dm.

d, Chiều dài 3/4 m, chiều rộng 2/3 m và chiều cao 1/2 m .Viết một bình luận

Câu hỏi mới